Nyhet 2020-07-02 06:30:00

​Ökat intresse för fritidsfiske i Sverige

​Ökat intresse för fritidsfiske i Sverige

Under 2019 ägnade sig ungefär 1,6 miljoner personer åt fritidsfiske minst en gång i svenska vatten, jämfört 1,3 miljoner utövare 2018. Det är ett trendbrott, fritidsfisket har under ett antal år haft en nedåtgående trend både när det gäller antal utövare, fiskedagar och fångst. Men under 2019 ökade fritidsfisket till 1,6 miljoner utövare jämfört med 1,3 miljoner 2018, en ökning på 23 procent.

Läs hela artikeln ​Ökat intresse för fritidsfiske i Sverige