Nyhet 2020-06-25 15:41:14

​Den biologiska mångfalden i haven är under fortsatt tryck – hög tid att agera

​Den biologiska mångfalden i haven är under fortsatt tryck – hög tid att agera

En ny rapport sammanfattar bedömningen av status för arter och naturtyper i Sverige under perioden 2013-18. Rapporten tar avstamp i art- och habitatdirektivet och visar att den globala trenden av nedgång i biologisk mångfald även gäller livsmiljöerna i svenska havsområden. Ett välmående Sverige är beroende av en livskraftig havsmiljö – fler åtgärder behövs för att vända utvecklingen i haven.

Läs hela artikeln ​Den biologiska mångfalden i haven är under fortsatt tryck – hög tid att agera