Nyhet 2020-06-15 13:00:36

Hjälp oss bekämpa invasiva arter!

Hjälp oss bekämpa invasiva arter!

Myndigheter och andra aktörer samverkar nu för att få hjälp från allmänheten med att minska spridningen av invasiva främmande arter.

Arter som inte tidigare varit något stort problem har börjat sprida sig, bland annat på grund av klimatförändringarna. Det ökar hotet mot den biologiska mångfalden och kan orsaka stora samhällskostnader.

Att slänga växtavfall i naturen, ta med sig växter från en utlandsresa, transportera invasiva växter utan att innesluta dem, flytta båt eller fiskeredskap mellan vattendrag och att ha husdjur av invasiv art som rymt eller släppts ut. Det är vanliga aktiviteter som bidrar till att sprida invasiva främmande arter i den svenska naturen. Det visar en undersökning som Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten gjorde i maj. Undersökningen visar också att 70 procent av allmänheten känner till invasiva främmande arter jämfört med 50 procent 2018.

– Vi måste bli bättre på att stoppa invasiva växter och djur innan de blir ett problem. Många fler måste göra mycket mer, säger Henrik Lange på Naturvårdsverket. Privatpersoner har en viktig roll eftersom många sysslar med aktiviteter där invasiva arter riskerar att spridas.

Som med många andra samhällsutmaningar, så är ett samarbete på alla nivåer det bästa.

– Om ena handen stoppar invasiva arter och den andra sprider, så kan bra insatser bli ogjorda, säger Michael Diemer, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Länk till Naturvårdsverkets pressmeddelande

HaV:s informationsmaterial

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Lange, handläggare på Naturvårdsverket, 010-698 15 60, henrik.lange@naturvardsverket.se

Michael Diemer, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, 010-698 61 53, michael.diemer@havochvatten.se

Relaterad information