Nyhet 2020-06-15 13:00:36

Hjälp oss bekämpa invasiva arter!

Hjälp oss bekämpa invasiva arter!

​Myndigheter och andra aktörer samverkar nu för att få hjälp från allmänheten med att minska spridningen av invasiva främmande arter. Arter som inte tidigare varit något stort problem har börjat sprida sig, bland annat på grund av klimatförändringarna. Det ökar hotet mot den biologiska mångfalden och kan orsaka stora samhällskostnader.

Läs hela artikeln Hjälp oss bekämpa invasiva arter!