Pressmeddelande 2020-06-11 07:39:18

​Flodpärlmusslan – hotad åldring

​Flodpärlmusslan – hotad åldring

Den kan bli upp till 250 år. Den har tidigare fiskats för sina pärlor. Den är också en så kallad indikator- och paraplyart som visar på friska vattendrag där även andra arter trivs. Nu är flodpärlmusslan starkt hotad. Michael Diemer, utredare på HaV, har varit med och jobbat fram ett åtgärdsprogram som förhoppningsvis ska hjälpa den lilla mollusken att leva vidare.

Läs hela artikeln ​Flodpärlmusslan – hotad åldring