Pressmeddelande 2020-05-20 09:00:45

Övervakningsprogram ska ge bättre kunskap om fiskars hälsa

​Magra fiskar med sårskador. Sjuka laxar. Akuta företeelser som gör att vi behöver få bättre kunskaper om fiskars hälsotillstånd. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), har nu startat ett mer långsiktigt övervakningsprogram inriktat mot vild fisk, kräftdjur och blötdjur.

Läs hela artikeln Övervakningsprogram ska ge bättre kunskap om fiskars hälsa