Pressmeddelande 2020-05-12 07:00:00

Gemensam strategi för Framtidens Fiske och Vattenbruk

Gemensam strategi för Framtidens Fiske och Vattenbruk

Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket har nyligen fått regeringens uppdrag att ta fram en gemensam strategi och sektorsspecifika handlingsplaner för yrkesfisket, vattenbruket, fritidsfisket och fisketurismen. Uppdraget förutsätter god samverkan såväl mellan myndigheterna som till fisket och vattenbrukets knutna intressentorganisationer.

Läs hela artikeln Gemensam strategi för Framtidens Fiske och Vattenbruk