Pressmeddelande 2020-05-06 09:18:50

Engagemang och lokal samverkan kan förbättra Sveriges vattenmiljö

Engagemang och lokal samverkan kan förbättra Sveriges vattenmiljö

Kunskapen i de lokala vattenråden är oumbärlig när EU:s vattendirektiv ska bli verklighet i de olika avrinningsområdena. Det är en av slutsatserna från projektet Water Co-Governance.

Läs hela artikeln Engagemang och lokal samverkan kan förbättra Sveriges vattenmiljö