Pressmeddelande 2020-04-09 09:30:00

Hallå där, Mia Olausson…

Nu startar arbetet med att skapa den första svenska marint inriktade nationalparken i Östersjön – Nämdöskärgården. Efter en gemensam beredning ser Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, Havs- och vattenmyndigheten, Värmdö kommun och Skärgårdsstiftelsen att förutsättningarna för att bilda en nationalpark är goda.

Läs hela artikeln Hallå där, Mia Olausson…