Pressmeddelande 2020-03-25 09:00:00

Blekinges gäddbestånd får utökat skydd

Blekinges gäddbestånd får utökat skydd

Nu har Havs- och vattenmyndigheten beslutat om nya fredningsområden för gäddorna i Blekinges skärgård. Åtgärderna är ett första steg i arbetet med att ge det minskande gäddbeståndet en chans att återhämta sig. Bestämmelserna gäller från 1 april 2020. Sviktande rekrytering av kustlekande gädda och ett ökande fisketryck från både fritidsfisket och yrkesfisket på gädda ligger bakom.

Läs hela artikeln Blekinges gäddbestånd får utökat skydd