Pressmeddelande 2012-04-20 14:39:00

Björn Risinger nöjd med flytten av HaV

Björn Risinger nöjd med flytten av HaV

16 april flyttade Havs- och vattenmyndighetens huvudkontor in i den före detta lagerlokalen ”Pagoden” på Gullbergs Strandgata vid Göta älv i Göteborg. 

Så här tycker generaldirektör Björn Risinger om de nya lokalerna och om att skapa en ny myndighet.

- Den har gått jättebra, nästan alla IT-system fungerade på direkten. En person blev av med tre lådor på vägen men efter ett dygns letande hittade han dem under alla bibliotekslådorna.

Hur många flyttlass krävs för att flytta en myndighet?

- Ja, det var en svår fråga…ett jättelass.

Hur många veckors planering krävs?

- Den fysiska flytten har pågått i ungefär två veckor med fokus under den senaste helgen Men egentligen startade planeringen strax efter att jag började som utredare i september 2010.

Varför valde ni att byta lokal?

- Det är en del i byggandet av myndigheten. Nu får alla på huvudkontoret samma utgångspunkter, vi har alla flyttat hit, oberoende av om man tidigare jobbat på Fiskeriverket, Naturvårdsverket eller om man kommer från någon annan arbetsplats.

Varför just Pagoden och det här området?

- Kravet var att det skulle vara promenadavstånd från Göteborgs central och utifrån det hittade vi fem olika lokaler, Pagoden var en av dem. Men det var egentligen bara Pagoden som skulle vara annorlunda än att bygga om Fiskeriverkets gamla lokaler. Som skilde sig åt på ett väldigt tydligt sätt. Här fick vi vara med i en total ombyggnad av en gammal lagerlokal och det skapar väldigt speciella förutsättningar.

Innebär flytten några förändringar för verksamheten?

- Ja, en stor förändring är att alla på huvudkontoret nu kommer att arbeta i öppna kontorslandskap, till skillnad från de tidigare lokalerna där hälften av personalen satt i öppna landskap och hälften i egna rum. På det sättet blir det tydligare en samlad myndighet tycker jag, man blir del av en gemenskap och man ser många fler kolleger, man träffar många fler kolleger varje dag i arbetet. Jag tror att det innebär en förbättring även för våra anställda på väst- och sydkusten, att det blir enklare att skapa kontakter mellan den operativa fiskerikontrollen och andra verksamheter på HaV.

Vad tycker medarbetarna om den här förändringen?

- Det verkar som om många är väldigt nöjda just nu men jag vet ju att det har funnits en del farhågor. Vi har haft både workshops och studiebesök för att förbereda för dem som inte har jobbat på det här sättet tidigare. Men det är också många som redan från början uppskattar och vet hur det är att sitta i öppna kontorslandskap.

Vad tycker du själv?

- Jag tycker det är alldeles utmärkt. Ljudnivån verkar bra i lokalerna och det finns gott om både mötesrum och små rum där man kan tala ostört i telefon.

Vad är det bästa med de nya lokalerna?

- Att det är unika lokaler, det finns inget annat kontor som ser ut så här och det skapar en speciell känsla. Jag tycker också att de är väldigt funktionella, vi har fått vara med från första dagen att planera exakt hur det ska byggas för våra behov.

Är det något du saknar?

- Jag tycker  att vi ska försöka inspirera Göteborgs stad att utveckla områdena runt omkring vår kontorsfastighet. Att se till att kajerna och grönområdena närmast här blir tilltalande för många.

HaV är en sammanslagning av Fiskeriverket och Naturvårdsverkets havs och vattendel, hur har samarbetet fungerat hittills?

- Jag tycker det har fungerat över förväntan. Det är en komplicerad sak att föra samman och flytta verksamheter på det sätt som vi har gjort. Men vi har lyckats genomföra allt som regeringen har beställt samtidigt som vi har flyttat och byggt om i organisationen. Det tycker jag att vi ska vara väldigt stolta över. Sedan kommer det naturligtvis ta tid att få de här verksamheterna att växa samman men det är ju en del i det vardagliga arbetet. Genom det arbetssätt vi har i myndigheten så försöker vi få de olika verksamheterna att jobba tillsammans.

Du är arkitekten bakom bygget av myndigheten, har du haft någon förebild?

- Det har gjorts en hel del stora organisationsomdaningar tidigare men jag vill inte påstå att jag hämtat ett exakt mönster från någon. Jag har fått hjälp i utredningen av Folke Larsson och Ingela Berghagen, som varit med om att bygga Trafikanalys och Tillväxtanalys och andra myndigheter. Sedan har jag rätt så mycket egen erfarenhet av stora verksamhetsomställningar, både utflyttningar och inflyttningar av verksamheter mellan länsstyrelser och centrala verk av olika slag. Men jag har aldrig tidigare varit med om att bygga en helt ny myndighet.

Trivs du i rollen som generaldirektör?

- Ja, det gör jag. Absolut. Det är väldigt roligt att få saker och ting att hända och kunna samarbeta med många och hålla samman ett stort utvecklingsarbete. Det får jag verkligen utlopp för här. Sedan ligger ju frågorna väldigt nära det jag kan mest. I grunden är jag växtekolog och naturgeograf och har också läst lite miljö- och civilrätt. Jag har jobbat på Naturvårdsverket och på fem olika länsstyrelser. Sedan har jag arbetat i olika chefspositioner på flera myndigheter sedan 1990 inom framförallt natur,- miljö- och samhällsfrågor.

Vad är den största utmaningen?

- Förutom det här att få hela organisationen att fungera nu i de nya lokalerna vill jag nämna tre utmaningar. Den första är uppbyggnaden av den nya havsplaneringen. Där har vi inte sett lagstiftningen än så vi vet ännu inte hur stor den utmaningen är. Den andra är att vi ska få vår undersökningsverksamhet att fungera väl tillsammans med lantbruksuniversitetet. Där är den stora utmaningen att driva verksamhet utan att veta om vi får tillgång till ett nytt utsjögående forskningsfartyg  efter att vi fått skrota Argos. Den tredje är att vi naturligtvis måste se till att genomföra alla de åtgärder som riksrevisionen har lämnat synpunkter kring, det är något vi måste ordna.

HaV arbetar för ”levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla”. Vilka är de tre största och mest akuta hoten för att inte nå de målen?

- Det första är övergödningen, framförallt av Östersjön, och det är något vi jobbar med på flera olika sätt. Det andra är frågor som rör biologisk mångfald i våra vattendrag, vi har i dagsläget så mycket fysiska hinder i alla våra vattendrag på grund av att vi har reglerat dessa för vattenkraften och andra ändamål. Det skapar väldigt stora problem för både vandrande fisk men också andra delar av mångfalden. Här behöver vi absolut göra mycket framöver. Det tredje är att vi fortfarande inte har ett hållbart fiske. Torsken är nere på extremt låga nivåer i Kattegatt, just nu har vi betydande problem när det gäller laxstammen i Östersjön och vi vet att ålen är akut hotad. Det här är något som både vi och regeringen jobbar mycket med, att få till stånd en mer hållbar fiskeripolitik och fiskförvaltning.

 

FAKTA om FLYTTEN

Antal flyttlass: Minst 50. Antal flyttkartonger som användes: Drygt 1 000. Antal kaffemaskiner: Fem automater för kaffe, te och choklad plus två vanliga kaffebryggare. Antal sammanträdesrum: 11 stycken som rymmer allt från sex till 50 personer. Favoritfärger i inredningen: Vitt, vitt, vitt och så blå nyanser, lila, orange och lime. Saker som gick sönder i flytten: Ett postfack, två kontorsstolar och en skrivbordslampa. Antal mikrovågsugnar: 13 stycken. Mest unika inslagen: De metertjocka pelarna mitt i kontorslandskapet, voterna (förstärkningar av pelarna), det lutande golvet och husets gigantiska yttertak i koppar - ett av Sveriges största.

 

FAKTA om PAGODEN

  • Arkitekten Cyrillus Johansson (1884-1959) var född i Gävle och dog på Lidingö men han utbildade sig på Chalmers. Inspirerad av en resa till Kina ritade arkitekten Cyrillus Johansson huset  vid Gullbergsvassvid Göta älv för Tändsticksföreningen. 1929 stod det kolossala huset med sitt pagodtak i koppar färdigt och det karaktäristiska huset  blev snart Pagoden i folkmun. Cyrillus Johansson har även formgivit Centrumhuset i hörnet av Sveavägen-Kungsgatan i Stockholm, vattentornet i Vaxholm och Värmlands museum i Karlstad, även det huset med ett svängt pagodtak
  • Bygg-Göta har varit verksamma ägare i området på Holmen i över 40 år, för tio år sedan förvärvade man även Pagoden. Då var Swedish Match fortfarande hyresgäst och hade både viss distribution och kontor i huset, motsvarande 4 000 kvm. Efter några år flyttade man ut det sista av verksamheten.

Här kan du se bilder från HaV:s nya lokaler vid Göta älv i Göteborg

Relaterad information