Pressmeddelande 2019-08-28 15:44:52

HaV deltar i FN-förhandlingarna om globalt havsavtal

HaV deltar i FN-förhandlingarna om globalt havsavtal

Just nu pågår förhandlingar i FN om ett globalt havsavtal. Avtalet handlar om miljön på internationellt vatten, det vill säga 40 procent av jordens yta. HaV:s jurist Karin Wall deltar i förhandlingarna som teknisk expert till regeringen. I förra veckan deltog HaV även i ett så kallat Side-event om strategisk miljöbedömning.

Den 19-30 augusti pågår en regeringskonferens i FN:s högkvarter i New York för att fortsätta förhandlingarna om bevarande av och en hållbar användning av den biologiska mångfalden i det öppna havet bortom nationsgränserna. Det är det tredje mötet av fyra i denna förhandlingsomgång som ska leda fram till ett färdigt avtal. Från Sverige förhandlar utrikesdepartementet med stöd av miljödepartementet och HaV:s jurist Karin Wall finns med som teknisk expert.

Det som diskuteras under förhandlingarna är hur världens länder tillsammans ska ta hand om havsområden som inte styrs av nationella regler. Vid mötet arbetar staterna för att enas om detaljerna i en global process för att upprätta marina skyddade områden. De förhandlar bland annat om standarder för att utvärdera miljökonsekvenserna av mänsklig verksamhet i de havsområden som inte styrs av nationella regler. En viktig del är också att enas om former för kapacitetsbyggnad och tillgång till marin teknik så att även utvecklingsländer ska ha möjlighet att både skydda och nyttja havets resurser.

– Detta är bland det viktigaste som händer med havet i vår tid. Får man till en sådan här lagstiftning kan den påverka havet lång tid framöver, säger Linus Hammar, utredare på HaV som deltog i konferensen under förra veckan.

Sverige lyfte frågan om strategisk miljöbedömning

Sverige har drivit på i frågan om att ha med krav på strategisk miljöbedömning i avtalet. Förra veckan arrangerade den svenska delegationen ett Side-event för att belysa behovet av strategisk miljöbedömning i den kommande överenskommelsen. Jan Schmidtbauer Crona och Linus Hammar, utredare på HaV presenterade hur vi i Sverige arbetat med miljöbedömning i den nationella havsplaneringen.

– Vi fick möjlighet att lyfta fram hur vi i Sverige haft nytta av strategisk miljöbedömning i den svenska havsplaneringen och hur planeringsverktyget Symphony kan användas för att göra kumulativa konsekvensbedömningar, berättar Linus Hammar. 

Genom att ta hänsyn till helhetsperspektiv och miljöeffekter redan i planeringsprocesser och i politiska beslut så ökar möjligheten att gynna både natur och framväxande industri i havet.

Vid Side-eventet deltog också representanter från Världsnaturfonden WWF, The International Union for Conservation of Nature (IUCN) och Göteborgs universitet. Förutom att understryka vikten av strategisk miljöbedömning i avtalet så lyfte de behovet av fortsatt forskning för att förstå vilka organismer som lever i de djupa haven och hur de kan påverkas av mänsklig verksamhet.

Relaterad information