Pressmeddelande 2019-08-22 15:26:45

​Träffa HaV på World Water Week, 25-30 augusti

​Träffa HaV på World Water Week, 25-30 augusti

Träffa Havs- och vattenmyndigheten, HaV, på Världsvattenveckan, den internationella konferensen World Water Week, som pågår till den 30 augusti i Stockholm. HaV är på plats tillsammans med över 3000 beslutsfattare och experter från 130 länder för att diskutera angelägna frågor kring vattenhantering. Under veckan kommer HaV att ha en rad möten med internationella samarbetsparters.

Läs hela artikeln ​Träffa HaV på World Water Week, 25-30 augusti