Pressmeddelande 2012-03-22 16:48:42

Vattenpris för odling med lite vatten

Vattenpris för odling med lite vatten

Vattenpriset "Stockholm Water Prize" går i år till forskare i Sri Lanka för deras arbete med att "få ut mer per droppe". International Water Management Institute (IWMI) med säte i Colombo har enligt priskommittén bidragit till effektivare bevattningssystem i Asien och Afrika och till globala riktlinjer om hur avloppsvatten kan användas säkert i jordbruket.

Läs hela artikeln Vattenpris för odling med lite vatten