Pressmeddelande 2012-03-22 16:50:00

Kom och ge din syn på havsmiljön!

Kom och ge din syn på havsmiljön!

På måndag presenterar Havs- och vattenmyndigheten, HaV, remissförslaget ”God havsmiljö 2020” i Folkets Hus i Göteborg.

På tisdag presenteras förslaget på Nalen.

I båda städerna sker presentationen mellan 13.30 och 16.45 på eftermiddagen.

Karin Pettersson, utredare på Havsförvaltningsenheten, Mats Ivarsson utredare på enheten för analys och forskning, Ulla Li Zweifel, utredare på Havsförvaltningsenheten samt Karin Wall, verksjurist på Tillsynsavdelningen kommer att finnas på plats i Göteborg och Stockholm för att berätta om rapporterna och sina slutsatser.

- Det kommer också att finnas tid för frågor och diskussion, för oss är det väldigt viktigt att få in synpunkter från allmänheten, säger Bertil Håkansson, chef på Havsförvaltningsenheten.

Programmet för Göteborg

Programmet för Stockholm

"God havsmiljö 2020" består av delrapporterna, "Inledande bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys" och "God miljöstatus och miljökvalitetsnormer" samt förslag till föreskrifter. Senast 16 april ska remissvar och synpunkter på ”God havsmiljö 2020” vara inlämnade till HaV.

Allmänhet och medier hälsas hjärtligt välkomna!

För information om remissmötena i Göteborg och Stockholm, kontakta Malin Aarsrud, tfn 072-7171674 och Agnes Ytterberg tfn 0722-396365

Så hittar du till Folkets Hus, Göteborg

Så hittar du till Nalen i Stockholm

För mer information, kontakta Havs- och vattenmyndigheten:

Bertil Håkansson, chef, Havsförvaltningsenheten, tfn 010-6986014, mobil 072-2139259

”God havsmiljö. Del 1: Inledande bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys”: Karin Pettersson, utredare, Havsförvaltningsenheten, tfn 010-698 61 83, mobil 0705-240366, Mats Ivarsson, utredare, enheten för analys och forskning, tfn 010-698 62 61, mobil 0723-244421

”God havsmiljö 2020. Del 2: God miljöstatus och miljökvalitetsnormer” : Ulla Li Zweifel, utredare, Havsförvaltningsenheten, tfn 010-698 63 76, mobil 072-7173688

Karin Wall, verksjurist, Tillsynsavdelningen, tfn  010-698 61 50, 070-6385330

Relaterad information