Pressmeddelande 2012-02-22 15:30:00

Havs- och vattenmyndighetens första årsredovisning klar

Havs- och vattenmyndighetens första årsredovisning klar

Ett halvår. Sex månader. 184 dagar. På papperet en kort tidsrymd men ändå så fylld av verksamhet. Under sitt första halvår har Havs- och vattenmyndigheten successivt utvecklats för att motsvara sitt uppdrag som en pådrivande, samlande och stödjande miljömyndighet.

Läs hela artikeln Havs- och vattenmyndighetens första årsredovisning klar