Pressmeddelande 2012-01-12 12:25:00

Sverige i EU-toppen för digitala loggböcker i fisket

Sverige i EU-toppen för digitala loggböcker i fisket

Nu har svenska fiskefartyg använt digital e-loggbok i ett år. 123 av de största fartygen rapporterar nu in sina fångstresor direkt till sjöss – vilket bland annat skapar en effektivare och säkrare fisketillsyn. I och med det ligger Sveriges e-rapportering för fisket i EU-toppen, trots förseningar.

Läs hela artikeln Sverige i EU-toppen för digitala loggböcker i fisket