Pressmeddelande 2024-05-16 15:30:07

Planer för vindkraft till havs ute på ett sista samråd

Planer för vindkraft till havs ute på ett sista samråd

Förslaget till ändrade havsplaner som skapar förutsättningar för havsbaserad vindkraft kan bli en viktig del i klimatomställningen. Samtidigt ställs stora krav på hänsyn till de intressen som redan finns i havet. Nu önskar Havs- och vattenmyndigheten, HaV, få in synpunkter på havsplanerna innan de skickas till regeringen för beslut.

Läs hela artikeln Planer för vindkraft till havs ute på ett sista samråd