Pressmeddelande 2023-12-15 14:21:32

Ny invasiv art för Sverige hittad i Kalmar län

Ny invasiv art för Sverige hittad i Kalmar län

Länsstyrelsen Kalmar län har upptäckt en för Sverige ny invasiv främmande art i Alsterån – den vattenlevande växten kamslinga (Myriophyllum heterophyllum). Arten är upptagen på EU:s lista över invasiva främmande arter vilket innebär att den är förbjuden att importera, odla och släppa ut i naturen. Troligen har kamslingan hamnat i Alsterån för att någon har tömt sitt akvarium där.

Läs hela artikeln Ny invasiv art för Sverige hittad i Kalmar län