Pressmeddelande 2023-11-16 09:03:27

Nyutvecklad räktrål förenklar återvinning och minskar plastavfall

Nyutvecklad räktrål förenklar återvinning och minskar plastavfall

Utanför Sotenäs på västkusten testas nu, på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, en ny typ av räktrål. Den är betydligt lättare att reparera och materialåtervinna än dagens alternativ. Trålens utformning ger dessutom ett lågt vattenmotstånd vilket bidrar till att minska fiskebåtens bränsleförbrukning.

Läs hela artikeln Nyutvecklad räktrål förenklar återvinning och minskar plastavfall