Pressmeddelande 2018-10-22 07:35:00

Östersjöländerna träffas i Köpenhamn: Forskning, innovationer och politik i fokus

Den 6 november samlas forskare och beslutsfattare från Östersjöländerna till en konferens i Köpenhamn om läget i Östersjön. Konferensen arrangeras av Östersjöprogrammet BONUS tillsammans med HELCOM (Helsingforskonventionen). Temat är hur forskning och innovationer kan samverka med politiken för att skapa en hållbar utveckling.

Läs hela artikeln Östersjöländerna träffas i Köpenhamn: Forskning, innovationer och politik i fokus