Pressmeddelande 2023-10-16 07:00:00

Få ljusglimtar när havsmiljön bedöms

Få ljusglimtar när havsmiljön bedöms

Tillståndet för de svenska havens arter och livsmiljöer är fortsatt kritiskt. Nyttjandet är inte hållbart. Det visar en bedömning av svensk havsmiljö som Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har gjort och som nu går ut på samråd. Ett fåtal ljusglimtar finns.

Läs hela artikeln Få ljusglimtar när havsmiljön bedöms