Pressmeddelande 2023-09-04 07:00:00

Uttjänta och övergivna fritidsbåtar växande problem

Uttjänta och övergivna fritidsbåtar växande problem

I Sverige finns uppskattningsvis 400 000 uttjänta och övergivna fritidsbåtar som skräpar ner och sprider plastpartiklar och kemikalier. Antalet ökar med många tusen varje år. För att lösa det växande problemet krävs en rad åtgärder som kan underlätta skrotning och återvinning. Det framgår av en färsk rapport från Havs- och vattenmyndigheten (HaV).

Läs hela artikeln Uttjänta och övergivna fritidsbåtar växande problem