Pressmeddelande 2023-08-21 07:00:00

Förlängd fredningstid och fångstbegränsning för öring längs Gotlands kustvatten

Förlängd fredningstid och fångstbegränsning för öring längs Gotlands kustvatten

Havs- och vattenmyndigheten förlänger fredningstiden i 25 mynningsområden längs Gotlands kuster med två månader. Samtidigt begränsas fångster av öring eftersom arten är särskilt skyddsvärd. De nya föreskrifterna gäller från och med 1 september i år.

Läs hela artikeln Förlängd fredningstid och fångstbegränsning för öring längs Gotlands kustvatten