Pressmeddelande 2023-06-21 08:00:00

Färre ägnade sig åt fritidsfiske 2022

Färre ägnade sig åt fritidsfiske 2022

Under 2022 ägnade sig ungefär 1,2 miljoner personer åt fritidsfiske minst en gång i svenska vatten, varav cirka 850 000 män och 350 000 kvinnor. Det är färre än föregående år, visar en enkät som gjorts av SCB på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Läs hela artikeln Färre ägnade sig åt fritidsfiske 2022