Pressmeddelande 2023-06-27 07:00:00

Förändrat klimat banar väg för invasiva arter i sjöar och hav

Förändrat klimat banar väg för invasiva arter i sjöar och hav

Under det senaste året har det kommit flera rapporter om invasiva främmande arter som nu etablerar sig i svenska vatten. I takt med att klimatet förändras finns risk att den här oroande utvecklingen accelererar. Men det går att minska spridningen och här har allmänheten en viktig roll.

Läs hela artikeln Förändrat klimat banar väg för invasiva arter i sjöar och hav