Pressmeddelande 2023-06-05 07:00:00

Svenska badvatten får bra betyg

Svenska badvatten får bra betyg

91 procent av de 461 svenska EU-baden har utmärkt, bra eller tillfredsställande vattenkvalitet. Antalet bad med klassificeringen utmärkt har ökat något jämfört med 2022. Det visar Havs- och vattenmyndighetens rapport ”Sveriges badvattenkvalitet – inför badsäsongen 2023”.

Läs hela artikeln Svenska badvatten får bra betyg