Pressmeddelande 2023-06-02 07:00:00

Begränsat fritidsfiske efter pigghaj möjligt

Begränsat fritidsfiske efter pigghaj möjligt

Från och med 13 juni blir det tillåtet med ett begränsat fritidsfiske efter pigghaj. Det har varit förbjudet för både yrkes- och fritidsfiskare att fiska pigghaj sedan 2011. Den gemensamma EU-förvaltningen har nu resulterat i återhämtning av beståndet och ökad kunskap om pigghajens beståndsstatus och geografiska utbredning har därför också lett till ändrade regler för yrkesfisket.

Läs hela artikeln Begränsat fritidsfiske efter pigghaj möjligt