Pressmeddelande 2018-10-01 09:00:00

Ny Helcom-rapport om Östersjöns tillstånd

​I drygt tre år har Östersjöländerna som ingår i den regionala miljökonventionen Helcom arbetat med att bedöma Östersjöns miljöstatus. Ländernas gemensamma bedömning finns nu samlad i slutrapporten ”State of the Baltic Sea”. - Rapporten beskriver statusen för arter och livsmiljöer samt nivån av mänsklig påverkan på Östersjön, säger Agnes Ytreberg, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Läs hela artikeln Ny Helcom-rapport om Östersjöns tillstånd