Pressmeddelande 2023-03-08 07:00:00

Ny invasiv art upptäckt i Vättern

Ny invasiv art upptäckt i Vättern

Vid provtagning av småkryp i Vätterns strandzon påträffades Större rovmärla för första gången i Sverige och Norden. Enligt den svenska riskklassificeringen av främmande arter placerar den sig i den högsta riskklassen. Det lilla kräftdjuret har orsakat stora problem på kontinenten och i Storbritannien då den konkurrerar ut inhemska arter.

Läs hela artikeln Ny invasiv art upptäckt i Vättern