Pressmeddelande 2023-03-01 07:00:00

Stopp för ålfiske i havet oktober till mars

Stopp för ålfiske i havet oktober till mars

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, beslutar nu att allt fiske efter ål i havet stoppas under perioden första oktober 2023 till sista mars 2024. Detta efter en remissrunda om en ny EU-bestämmelse som rör ålförvaltningen. Stoppet införs när ålvandringen är som störst genom Öresund. En stor del av den ål som vandrar ut från Östersjöområdet för att leka, vandrar just genom Öresund.

Läs hela artikeln Stopp för ålfiske i havet oktober till mars