Pressmeddelande 2023-02-21 06:30:00

460 miljoner till lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö

460 miljoner till lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö

Kalkning mot försurning, arbete med hotade arter, fiskevård, restaurering av vattenmiljöer – exempel på insatser som bidrar till att bibehålla eller återställa levande sjöar och vattendrag och ett hav i balans. Totalt 460 miljoner kronor fördelas av Havs- och vattenmyndigheten, HaV, för att vi ska kunna fortsätta nyttja havs- och vattenmiljöernas resurser på ett långsiktigt hållbart sätt.

Läs hela artikeln 460 miljoner till lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö