Pressmeddelande 2023-01-25 07:30:00

Metan från Nord Stream kan ha påverkat torsken

Metan från Nord Stream kan ha påverkat torsken

En laboratorieanalys av fiskar som utförts av SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, på uppdrag av HaV, Havs- och vattenmyndigheten, ger nu besked: Metangasen som läckte från Nord Stream-ledningarna kan ha påverkat torsken, om än lindrigt.

Läs hela artikeln Metan från Nord Stream kan ha påverkat torsken