Pressmeddelande 2022-09-15 07:00:00

Ett av Sveriges mest miljöfarliga vrak töms på olja

Ett av Sveriges mest miljöfarliga vrak töms på olja

Tankfartyget Rone, som sjönk i dåligt väder vintern 1981, ska nu tömmas på drygt 200 000 liter tjockolja. Vraket ligger på 98 meters djup, 28 km väster om Gotland. Operationen startar 22 september. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, som finansierar arbetet, klassar vraket som ett Sveriges fem mest miljöfarliga.

Läs hela artikeln Ett av Sveriges mest miljöfarliga vrak töms på olja