Pressmeddelande 2022-07-05 08:24:15

Nu införs nytt fredningsområde i Gävleborgs län

Nu införs nytt fredningsområde i Gävleborgs län

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har beslutat om ett nytt fredningsområde i Njutångersfjärden. Ett förslag har varit ute på remiss. Allt fiske vid Nianåns mynning och i Njutångersfjärden i Hudiksvalls kommun förbjuds med undantag för handredskapsfiske under sommaren.

Läs hela artikeln Nu införs nytt fredningsområde i Gävleborgs län