Pressmeddelande 2022-06-30 08:00:00

Fritidsfisket i Sverige 2021

Fritidsfisket i Sverige 2021

Under 2021 ägnade sig ungefär 1,5 miljoner personer åt fritidsfiske minst en gång. Det sammanlagda antalet fiskedagar under 2021 var cirka 12,4 miljoner, och av dem utfördes cirka 6,9 miljoner från båt. Det visar en enkät som gjorts av statistikmyndigheten SCB på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Läs hela artikeln Fritidsfisket i Sverige 2021