Pressmeddelande 2018-08-27 16:21:47

Träffa HaV på World Water Week, 26-31 augusti

Träffa HaV på World Water Week, 26-31 augusti

Träffa Havs- och vattenmyndigheten, HaV, på Världsvattenveckan, den internationella konferensen World Water Week, som pågår till den 31 augusti i Stockholm. HaV är på plats tillsammans med beslutsfattare och experter från hela världen för att diskutera angelägna frågor kring vattenhantering. Under veckan kommer HaV att ha en rad möten med internationella samarbetsparters.

Studiebesök med kinesisk delegation
Under söndagen den 26 augusti arrangerade HaV och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, ett lyckat studiebesök till Hacksta gården utanför Enköping för en kinesisk delegation. Studiebesöket gick under ledning Kinas vice-minister för vatten.

– Det var mycket intressant att se hur svenska bönder använder naturbaserade lösningar som ett sätt att möta vattenutmaningar som till exempel övergödning. Vi har samma problem i Kina, säger Tian Xuebin, vice-minister för vatten i Kina.

Studiebesöket hade ett stort fokus på arbetet för minskning av näringsläckage, bevattningsmetoder och miljöövervakning av Mälaren.

– Hela delegationen, inte minst ministern, var väldigt nyfikna och aktiva under hela besöket. Deltagarna ställde många frågor och det blev intressanta diskussioner. Alla var väldigt nöjda, säger Frank Zhang, utredare på HaV.

Möte med Miljö- och energidepartementet
På tisdagen den 28 augusti deltar HaV i ett möte med den kinesiska delegationen anordnat av Miljö- och energidepartementet. Syftet med mötet är att informera och diskutera det pågående arbete och framtida planer inom bland annat China Europe Water Platform, (CEWP), som är en viktig del av genomförandet av HaV:s bilaterala samarbete med Kina.

– Mötet med den kinesiska delegationen fokuserar på det kommande arbetet med China Europe Water Platform, som HaV koordinerar. Projektet syftar till att bygga ett nätverk mellan EU och Kina. CEWP ska även ge möjlighet för ett ökat svenskt samarbete med Kina i vattenfrågor, säger Catarina Hedar, chef för Internationella enheten på HaV.

Rysk delegation 
Under veckan har HaV möte med representanter från Ryssland som är i Sverige för att besöka konferensen. 

– Vi träffar en rysk delegation för att fortsätta att diskutera havsplaneringsprojekt samt möjliga samarbetsområden framöver. Det ska tecknas ett nytt samarbetsavtal mellan Sverige och Ryssland för 2019-2020, säger Catarina Hedar. 

Seminarium om Source to sea
Under onsdagen den 29 augusti är HaV medarrangör i ett seminarium tillsammans med ett flertal globala aktörer verksamma inom havs- och vattenområdet.

– Tillsammans med bland andra Action Platform for Source to Sea Management håller vi ett seminarium med tema från källa till hav. HaV:s utredare Inger Poveda Björklund kommer att hålla i en presentation om vattenkraftsdialogen. Seminariet avslutas med en paneldiskussion om förvaltning från källa till hav, där bland andra Jakob Granit, generaldirektör på HaV deltar, fortsätter Catarina Hedar.

Världsvattenveckan anordnas varje år av Stockholm International Water Institute, SIWI, och är den största återkommande globala konferensen om vattenfrågor. 

– Att medverka på Världsvattenveckan ger oss en unik möjlighet att fördjupa kontakter med våra internationella och nationella samarbetspartners. Det är också viktigt för oss att lyfta fram sakfrågor som kopplar till Sveriges prioriteringar inom havs- och vattenmiljöarbetet, avslutar Catarina Hedar.


Läs mer om HaV:s medverkan på Världsvattenveckan via länken. 

Läs mer om World Water Week 

Relaterad information