Pressmeddelande 2022-03-23 07:00:00

Lokalt engagemang bra sätt att minska övergödningen

Lokalt engagemang bra sätt att minska övergödningen

I tre år har 20 pilotområden med åtgärdssamordnare skapat många lokala och lyckade åtgärder mot övergödning. Engagemang, samverkan och konkret stöd är nyckelord för LEVA – lokalt engagemang för vatten.

Läs hela artikeln Lokalt engagemang bra sätt att minska övergödningen