Pressmeddelande 2022-02-15 08:46:39

Regeringen fattar beslut om Sveriges första havsplaner

Regeringen fattar beslut om Sveriges första havsplaner

Hur bör havet användas på bästa sätt? Svaret finns i de havsplaner som regeringen nu fattat beslut om. Havsplanerna har tagits fram av HaV i tät samverkan med över 150 organisationer. I samband med beslutet har regeringen gett Energimyndigheten, HaV och flera andra centrala myndigheter i uppdrag att tillsammans ta fram planeringsunderlag för ytterligare områden för havsbaserad vindkraft.

Läs hela artikeln Regeringen fattar beslut om Sveriges första havsplaner