Pressmeddelande 2019-04-16 10:45:52

Samarbete mellan EU-kandidaten Kosovo och svenska myndigheter om vattenmiljö

Samarbete mellan EU-kandidaten Kosovo och svenska myndigheter om vattenmiljö

Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket inleder ett samarbete med Kosovo för att bygga upp kapacitet kring miljöinformation, vattenförvaltning samt för att förbereda landet inför förhandlingar om EU-anslutning.

Läs hela artikeln Samarbete mellan EU-kandidaten Kosovo och svenska myndigheter om vattenmiljö