Pressmeddelande 2021-09-16 07:00:00

Nya skyddsåtgärder för djur och natur i värdefulla havsområden genom fiskeregleringar

Nya skyddsåtgärder för djur och natur i värdefulla havsområden genom fiskeregleringar

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har tagit ett samlat grepp kring frågan om fiskereglering i marina skyddade områden. Resultatet av detta fleråriga arbete, som genomförts tillsammans med berörda länsstyrelser, innebär att myndigheten nu inför regleringar i ett trettiotal av dessa områden.

Läs hela artikeln Nya skyddsåtgärder för djur och natur i värdefulla havsområden genom fiskeregleringar