Pressmeddelande 2021-08-18 10:49:20

Siklöjebeståndet i Bottniska viken minskar

Siklöjebeståndet i Bottniska viken minskar

Beståndet av siklöja har minskat kontinuerligt de senaste åren. I höst kan därför max 454 ton siklöja fångas – en halvering jämfört med 2020. – Det är nödvändigt beslut för att det ska finnas fisk kvar i framtiden. Beståndet som helhet har blivit mindre och mängden unga siklöjor har minskat kraftigt, säger Martin Karlsson, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Läs hela artikeln Siklöjebeståndet i Bottniska viken minskar