Pressmeddelande 2011-11-11 15:14:00

Experthjälp till Sydostasien

Experthjälp till Sydostasien

Havs- och vattenmyndigheten har en överenskommelse med Sida om att bistå med expertstöd för Sidas arbete i Sydostasien. Sida har bedömt att Havs- och vattenmyndigheten har en unik kompetens för att stödja arbetet med hållbara havs- och vattenmiljöer i Sydostasien, något som i högsta grad är en aktuell fråga i regionen.

Läs hela artikeln Experthjälp till Sydostasien