Pressmeddelande 2011-11-11 15:14:00

Experthjälp till Sydostasien

Experthjälp till Sydostasien

Havs- och vattenmyndigheten har en överenskommelse med Sida om att bistå med expertstöd för Sidas arbete i Sydostasien. Sida har bedömt att Havs- och vattenmyndigheten har en unik kompetens för att stödja arbetet med hållbara havs- och vattenmiljöer i Sydostasien, något som i högsta grad är en aktuell fråga i regionen.

Ola Möller är ambassadsekreterare och arbetar för Sida på svenska ambassaden i Thailand. Han menar att Havs- och vattenmyndigheten kommer att kunna bidra till arbetet på plats.

- Havs- och vattenmyndighetens erfarenheter från Sverige, övriga EU och Asien är värdefulla att utnyttja i utvecklingssamarbetet. Myndigheten har ett brett kontaktnät och god kunskap om regionala marina konventioner, ekonomiska gemenskaper och fiskeorganisationer, som alla har viktiga roller i det svenska stödet, säger Ola Möller.

Arbetet kommer att kretsa kring de organisationer och projekt i regionen som arbetar med havs-, vatten- och kustmiljöer. Havs- och vattenmyndighetens experter ska bland annat medverka i arbetet som rör svenska stödpengar till vattenresurser, analysera och bevaka utvecklingen på området och göra fältbesök.

- Samarbetet med Havs- och vattenmyndigheten hjälper oss att säkra kvaliteten på verksamheten vi stödjer. Målet är att utveckla möjligheterna för att främst fattiga befolkningsgrupper i regionen ska få mer hållbara levnadsförhållanden och ökade utsikter till inkomster, säger Ola Möller.

Överenskommelsen omfattar fyra miljoner kronor och sträcker sig fram till 2016.

Relaterad information