Pressmeddelande 2021-06-16 13:24:40

Laxfiskepremiär i Bottenviken

Laxfiskepremiär i Bottenviken

Den 17 juni startar årets laxfiske i Bottenviken. Det är ett unikt och viktigt fiske som har stor regional och lokal betydelse, både för de som fiskar och för kustekonomierna. HaV:s fältkontrollanter kommer bland annat att besöka företag som handlar med lax och göra landningskontroller av den lax som tas i land.

Läs hela artikeln Laxfiskepremiär i Bottenviken