Pressmeddelande 2021-03-22 07:00:00

Gäddorna längs södra ostkusten får stärkt skydd

Gäddorna längs södra ostkusten får stärkt skydd

På kusträckan från norra Uppsala län och ner till och med Kalmar län inför Havs- och vattenmyndigheten, HaV, skärpta fiskebestämmelser efter förslag från länsstyrelserna. Beslutet innebär bland annat nya fredningsområden för att skydda gädda, gös och abborre och fångstbegränsningar för öring.

Läs hela artikeln Gäddorna längs södra ostkusten får stärkt skydd