Pressmeddelande 2020-11-02 08:24:51

​Föreslår åtgärder för en bättre havsmiljö

​Föreslår åtgärder för en bättre havsmiljö

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, föreslår nu en rad åtgärder för att få en bättre havsmiljö i Östersjön och Nordsjön. Det handlar om åtgärder inom en mängd områden såsom främmande arter, fiskar och skaldjur som påverkas av fiske, övergödning, miljöfarliga ämnen, marint skräp, biologisk mångfald, marina skyddade områden och undervattensbuller.

Läs hela artikeln ​Föreslår åtgärder för en bättre havsmiljö