Pressmeddelande 2020-10-20 07:50:00

Unik kartläggning visar hur vi påverkar våra kuster

Unik kartläggning visar hur vi påverkar våra kuster

Nya hamnar, pirar och muddringar påverkar den fysiska livsmiljön vid våra kuster. En unik kartläggning av Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger nu en bild av läget.

Läs hela artikeln Unik kartläggning visar hur vi påverkar våra kuster