Pressmeddelande 2018-04-17 12:14:38

HaV utlyser 2,5 miljoner kronor till marin pedagogik

HaV utlyser 2,5 miljoner kronor till marin pedagogik

​Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har fått regeringens uppdrag att undersöka och stödja lokalt arbete med marin pedagogik. Som en del i detta utlyser HaV nu totalt 2,5 miljoner för utveckling av lokala aktiviteter. - Vi vänder oss till offentliga eller ideella aktörer som jobbar med barn och ungdomar för att öka intresset och förståelsen för haven och hur vi påverkar dem, säger Monica Forsell.

Läs hela artikeln HaV utlyser 2,5 miljoner kronor till marin pedagogik