Pressmeddelande 2018-04-13 11:25:00

HaV fick gehör i Mark- och miljööverdomstolen – krav på övre gräns för föroreningshalter i massor som dumpas i havet

​Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt, MÖD, har nu meddelat dom i målet rörande dumpning av förorenat sediment i projekt Malmporten i Luleå. Domen i MÖD innebär att den tidigare dispensen från förbudet mot dumpning ändras. En mindre mängd förorenat sediment får dumpas i djuphålan i Luleå skärgård och de föroreningshalter som tillåts har begränsats väsentligt.

Läs hela artikeln HaV fick gehör i Mark- och miljööverdomstolen – krav på övre gräns för föroreningshalter i massor som dumpas i havet